2020-11-24, Kuala Lumpur
BWF z tarczą wsparcia dla organizacji członkowskich
Ponad 100 stowarzyszeń członkowskich BWF otrzymało swoje pierwsze dofinansowanie w ramach uruchomionego w 2020 roku Programu Grantów Członkowskich BWF.

Jak dotąd rozdysponowano około 500 tys. USD z puli inwestycji długoterminowych zaplanowanych na najbliższe cztery lata. Trafiły one do ponad 100 (ze 196) związków krajowych. Program grantów BWF daje członkom możliwość uzyskania indywidualnego wsparcia, które ma pomóc im w rozwoju krajowego badmintona.

W związku z pandemią COVID-19 oraz obecnymi ograniczeniami w podróżowaniu i działalności międzynarodowej, BWF podjęła decyzję o dostosowaniu Programu stypendiów członkowskich na rok 2020, tak aby sprostać aktualnym potrzebom stowarzyszeń członkowskich, w szczególności tych dotkniętych pandemią COVID-19.

Dlatego uwolnione fundusze są powiązane z tematem „Powrót do badmintona”, mającym na celu stymulowanie aktywności badmintona w obecnych warunkach sanitarnych.

Prezes BWF, Poul-Erik Høyer, powiedział: - Biorąc pod uwagę niepewny charakter pandemii COVID-19, ważne jest, abyśmy docierali i wspierali nasze stowarzyszenia członkowskie. Program grantów członkowskich BWF zapewnia nam platformę niezbędną do osiągnięcia tego w 2020 roku.

- W perspektywie długoterminowej program grantów ułatwia członkom stałą i konsekwentną pomoc w prowadzeniu kluczowych zajęć badmintona w ich krajach — dodał prezydent BWF.

Polski Związek Badmintona również wystąpił o to dofinansowanie:

- Nasze zgłoszenie zostało ocenione przez BWF na 8 punktów (w 10-punktowej skali) i dotyczy to ogólniej działalności związku w ostatnim czasie. Zostało podpisane porozumienie wstępne dotyczące realizacji grantu — przekazał Michał Langer, sekretarz generalny PZBad.

BWF, ap

© BadmintonZone.pl | zaloguj